Geen artikelen op uw bestellijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 300,- inclusief cursusmap en lesboek
Contactinformatie
Annette Smeets
T 030 2299002
E asmeets@ideacultuur.nl

Cursus Open Boek 2.0

Aanbieder: RegioCultuurCentrum Idea

De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus, leidt op tot leescoördinator. De basiscursus bestaat uit vier dagdelen en heeft een studiebelasting van veertig uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie. De werkvorm Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode draad door deze scholing. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.

4 studiebijeenkomsten van 15.00 - 18.00 uur:
Bijeenkomst 1 - 13 januari 2021
Bijeenkomst 2 - 10 februari 2021
Bijeenkomst 3 - 10 maart 2021
Bijeenkomst 4 - 21 april 2021
Afsluiting: 9 juni 2021 (15.00 - 17.00 uur)

Locatie cursus: Idea Bibliotheek Soest

Studiebelasting 40 uur incl. huiswerkopdrachten en bijeenkomsten
Normjaartaak: 80 uur
Opbrengst: Geschoolde leescoördinator en Leesactiviteitenplan

Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden van een leescoördinator deel uit van deze aanpak.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs

Toelichting doelgroep:

Wij adviseren per school twee leerkrachten de taak van leescoördinator toe te bedelen. Dit werkt efficiënt: taken kunnen verdeeld worden (samen de schouders eronder) en er is continuïteit bij vertrek van een leescoördinator.


Aanmelden via:

Aanmelden vóór 1 november 2021 via asmeets@ideacultuur.nl, t.a.v. Annette Smeets


Website
Beschikbaar in de periode:

01-01-2021 tot 01-07-2021

Meer informatie

Bijzonderheden:

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Als leescoördinator krijg je na het volgen van de cursus een uitnodiging voor een structureel halfjaarlijks netwerkoverleg. De cursus Open Boek maakt deel uit van ‘de Bibliotheek op School’ (www.debibliotheekopschool.nl).

De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

Kerndoelen

  • kerndoel 47 oriëntatie op jezelf en de wereld; inrichting van de aarde
  • kerndoel 50 oriëntatie op jezelf en de wereld; topografie en geografie